نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفي آكسون

معرفي آكسون


 

معرفي نرم افزار آكسون:

 

رسيدن به اهداف سازمان بستگي به توانايي كاركنان در انجام وظايف محوله و انطباق با محيط متغير دارد. اجراي آموزش و توانمندسازی کارکنان، سبب مي‌شود تا افراد بتوانند متناسب با تغييرات سازماني و محيط، به صورت کارآمد فعاليت‌هايشان را ادامه داده و بركارايي خود بيفزايند. بنابراين آموزش و توانمندسازی، كوشش مداوم و برنامه‌ريزي شده براي بهبود سطوح شايستگي كاركنان و عملكرد سازماني است. تخصصي شدن فعالیت‌ها، نيازمندي به افزايش بهره‌وري، بالارفتن هزينه‌هاي توليد و تغيير نگرش نسبت به آموزش در كنار چالش‌هايي مانند افزايش رقابت، تحولات استراتژیک و تكنولوژيكي و بسیاری دلایل و عوامل دیگر، سبب توجه به دوره‌هاي آموزشي تخصصی و حین کار نیروهای انسانی شده ‌است. بنابراين اگر اين آموزش‌ها متناسب با نيازهاي واقعی طراحي شوند، مي‌توانند سبب ارتقاء سطح آگاهي و مهارت‌ فني، افزايش کمی و کیفی توليد، کاهش هزینه‌ها، افزایش انگیزه‌های انسانی و غیره گردند.

استانداری یزد با هدف شناسایی صحیح و هدفمند نیازهای آموزشی کارکنان و برنامه ریزی و اجرای متناسب با اهداف و منابع و تعیین میزان اثربخشی آموزشهای ارایه شده و برقراری ارتباط و تعامل با فراگیران که همواره از دغدغه های سازمانها می باشد اقدام به بهره برداری از سیستم مدیریت فرآیند آموزش کارکنان (آکسون) نموده است که علاوه بر تأمین زیرفرآیندهای آموزش (نیازسنجی آموزشی، برنامه‌ریزی، اجرا، ارزشیابی و اثربخشی، پایش و مانیتورینگ آموزش)، راهکارهایی جهت عملیاتی نمودن و پیاده سازی زیرفرایندها بصورت سیستماتیک و در قالب استانداردهای آموزشی بین المللی ارایه می‌دهد.

بخش‌های مختلف سیستم مدیریت فرایند آموزش کارکنان شامل نرم افزار مدیریت فرآیند آموزش و سامانه فراگیران آموزش می باشد.

1- سیستم مدیریت فرآیند آموزش کارکنان

 • مدیریت اطلاعات پایه
 1. مدیریت اطلاعات پایه کارکنان: داده هاي مورد نياز جهت اين بخش شامل: نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، شماره مستخدم، جنسيت، وضعيت تاهل، مدرک و رشته تحصيلی، نوع استخدام، تاريخ استخدام، رسته ، رشته شغلی ، پست سازمانی و در صورت داشتن ابلاغ ، عنوان ابلاغ کارمند، محل خدمت فعلی، سوابق کاری خارج سازمان، سوابق کاری داخل سازمان از ابتدا تا کنون، سوابق تحصیلی، ابتکارات، اختراعات و ابداعات، تالیفات، بایگانی تصاویر، سطح پست ارزشيابی كاركنان ( کارمند، کارشناس، سرپرست ، معاون ، مدير )، مدیریت سازمانها، چارت کلان سازمانی و ساختار سازمانی یا واحدهای سازمانی
 2. مدیریت اطلاعات پایه عمومی: رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی، طبقه بندی رشته‌های تحصیلی،  مدارک تحصیلی، امکان تعريف عنوان دوره، ساعات دوره ( به تفکيک تئوری يا عملی ) با امكان کد گذاري جهت آنها و همچنین مدیریت سرفصلها، تعریف پیش نیازها و معادلسازی نیازهای آموزشی، امکان طبقه بندی دوره ها ( توجيهی بدو استخدام ، شغلی مشترک اداری ، شغلی اختصاصی  ، بهبود مديريت)
 3. مدیریت اطلاعات پایه سازمانی: پایه‌های استخدامی، انواع استخدام، وضعیت اشتغال، رده‌ها و زیر رده‌های سازمانی، رسته‌های شغلی، رشته‌های شغلی، سطوح چارت سازمانی و ...
 4. مدیریت سازمانی: مدیریت سازمان‌های عضو، چارت کلان سازمانی، ساختار سازمانی و ... (امکان پیاده سازی ساختار کلان و خرد وزارتخانه‌ها و سایر ادارات کل و مناطق)
 5. مدیریت اطلاعات پایه آموزشی: طبقه‌بندی نیازهای آموزشی، حیطه برنامه‌های آموزشی، سطح برنامه‌های آموزشی، روش‌های آموزش، دلایل نیاز به آموزش خاص، منابع آموزشی، امکانات و تجهیزات آموزش و ...
 6. امکان ثبت اطلاعات مربوط به پیمانکاران آموزشی (سخت افزاری، نرم‌افزاری)، ارائه دهندگان آموزش و اساتيد
 • نیازسنجی آموزش
 1. امکان ثبت اهداف، خط مشی‌ها و استراتژی سازمان و واحد آموزش و ایجاد ارتباط با دوره‌های برگزار شده
 2. امکان ثبت کامل و جامع شناسنامه آموزشی مشاغل: شرح وظایف، شرایط احراز، مسئولیت‌ها و اختیارات، توانمندی‌ها و نیازهای آموزشی همراه با اولویت، حیطه و سطح آن‌ها و همچنین ثبت کار راهه شغلی هر شغل و ...
 3. امکان ثبت شناسنامه آموزشی پرسنل: مشخصات پرسنلی، سوابق تحصیلی، سوابق کاری داخل و خارج سازمان، توانمندی‌ها، تالیفات، تحقیقات و ابتکارات، مدیریت تصاویر، ثبت سوابق دوره‌های طی شده توسط هر فرد و ...
 4. مدیریت نیازهای آموزشی: پیش نیازها، اهداف کلان، سرفصل‌ها و ...
 5. امکان ثبت نیازهای خاص سازمان
 6. امکان معادل سازی نیازهای آموزشی جمع آوری شده در فاز نیاز سنجی
 7. گزارش ماتریس نیازهای آموزشی کارکنان به منظور اخذ اطلاعات در مورد دوره‌های آموزشی برای هر نفر، عناوین برنامه‌های آموزشی همراه با تعداد متقاضیان و اولویت‌های آنان، امکان طبقه بندی برنامه‌های آموزشی با توجه به بخش بندی واحدهای سازمانی

 

 • طراحی و برنامه‌ریزی آموزش

امکان طراحی دوره‌های آموزشی: تقویم برنامه آموزشی، زمان و مکان برگزاری، هزینه شرکت در برنامه‌های آموزشی و ...

 

 • اجرای آموزش
 1. مدیریت اجرای برنامه: برنامه زمانبندی، ثبت حضور و غیاب، ثبت هزینه‌های واقعی و ...
 2. امکان اطلاع رسانی اساتید، مراکز ارائه دهنده آموزش و شرکت کنندگان در برنامه آموزشی جهت اطلاع از زمان‌های برگزاری، اهداف رفتاری و سایر اطلاعات مربوط به برنامه
 3. امکان ثبت نام پرسنل همراه با مشاهده لیست واجدین شرایط شرکت در برنامه به صورت طبقه‌بندی شده و هوشمند بر اساس نیازهای شغل، نیازهای فردی، درخواست‌های رسیده و نیازهای سازمان
 4. امکان ثبت نتایج پیش آزمون، پس آزمون، آزمون پایان دوره و ...

 

 • ارزیابی اثربخشی آموزش
 1. امکان ساخت فرم‌های ارزشیابی و اثر بخشی بصورت کاملا پويا
 2. ارزیابی اثربخشی بر اساس مدل کرک پاتریک:
 • امکان ساخت فرمهای اثر بخشی سطح واكنش برنامه هاي آموزشي و وزن دهي معيار ها  بصورت اتوماتيك و استاندارد
 • ثبت نتايج اثر بخشي واكنش همراه با گزارشات نموداري و جدولي
 • مشاهده گزارشات مربوط به اثربخشي درسطح يادگيري برنامه آموزشي
 • امكان ساخت فرمهاي مربوط به اثربخشي سطح انتقال فراگيران به محيط كاري با توجه به اهداف رفتاري و انتظارات مورد نظر
 • ثبت نتايج ميزان انتقال فراگيران همراه با مشاهده درصد انتقال به صورت نمودار
 • بررسي اثر بخشي عملكرد واحد آموزش به صورت ثبت و مشاهده حجم آموزش بر تغيير شاخص هاي سازمان

 

 • پایش و مانیتورینگ آموزش
 1. امکان درخواست اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه یا بهبود توسط مسئولین و مدیران آموزش و همچنین سایر پرسنل سازمان
 2. مدیریت جلسات بازنگرانه اقدامات اصلاحی و همچنین ثبت نتایج نهایی اقدامات و ارتباط آن با فرایندهای آموزش
 3. امکان ثبت و مشاهده چک لیستهای متنوع در فرایندهای مختلف آموزشی
 4. امکان مدیریت تاییدیه در موارد متعدد از جمله درخواستهای رسیده، سوابق آموزشی و ...

 

 • گزارشات و نمودارها
 1. امكان گزارش گيري وچاپ از بانك اطلاعات سازماني كاركنان(نام و نام‌خانوادگي، نام پدر، كد ملي و ...)
 2. امكان گزارش گيري و چاپ از دوره هاي استاندارد
 3. امكان گزارش گيري و چاپ از بانك مدرسين بر اساس  ( نام و نام خانوادگي ، مدرك و رشته تحصيلي ، پست سازماني ، محل خدمت ، نوع استخدام )
 4. امكان گزارش گيري و چاپ از بانك مديران سازمان بر اساس ( مدرك  و رشته تحصيلي ، رده بندي و سطوح مديريتي و ...
 5. امكان گزارش گيري و چاپ از بانك اطلاعات مجريان آموزش
 6. امكان گزارش گيري و چاپ از بخشنامه هاي آموزشي ثبت شده در سيستم
 7. امکان گزارش گيری  و چاپ از دوره هاي آموزشي نيازسنجي شده جهت ( رسته ، رشته شغلي ، پست سازماني )  و بالعكس
 8. امكان گزارش گيري و چاپ از كاركنان نيازمند به دوره آموزشي
 9. امکان گزارش گيری و چاپ از يک يا چند دوره آموزشی و نفرات شركت كننده  به طور همزمان در بازه هاي زمانی مختلف
 10. امكان گزارش گيري و چاپ از دوره هاي آموزشي برگزار شده بر اساس نحوه اجراي دوره ( حضوري يا غير حضوري )
 11. امكان گزارش گيري و چاپ  از دوره هاي آموزشي برگزار شده بر اساس نوع دوره ( توجيهي ، شغلي ، عمومي و بهبود مديريت )
 12. امكان گزارش گيري  و چاپ از دوره هاي آموزشي برگزار شده بر اساس  ( مكان ، مدرس ، مجري )
 13. امكان گزارش گيري و چاپ از دوره هاي آموزشي و نفرات شركت كننده  بر اساس طبقه بندي شغل ( رسته ، رشته شغلي ، پست سازماني )
 14. امكان گزارش گيري و چاپ از دوره هاي آموزشي و نفرات شركت كننده بر اساس جنسيت
 15. امكان گزارش گيري و چاپ  از دوره هاي آموزشي برگزار شده و نفرات شركت كننده  بر اساس نوع استخدام
 16. امكان گزارش گيري و چاپ از دوره هاي آموزشي برگزار شده و نفرات شركت كننده بر اساس مدرك تحصيلي
 17. امكان گزارش گيري و چاپ از دوره هاي آموزشي  و نفرات شركت كننده بر اساس نوع سطح پست ارزشيابي  ( مديران و كارمندان )
 18. امكان گزارش گيري و چاپ از دوره هاي آموزشي برگزار شده بر اساس سرانه ساعات آموزشي  مديران و كارمندان ( نفر ساعات آموزشي )
 19. امكان گزارش گيري و چاپ از عملكرد واحدهاي تابعه به تفكيك تعداد نفرات ، نفر ساعت آموزشي و ...
 20. امكان گزارش گيري و چاپ از تقويم آموزشي راهبردي ، ميان مدت و بلند مدت
 21. امكان گزارش گيري و چاپ از نتايج ارزشيابي دوره هاي آموزشي در بازه هاي زماني مختلف
 22. امكان گزارش گيري و چاپ از نتايج اثربخشي دوره هاي آموزشي در بازه هاي زماني مختلف
 23. امکان گزارش گيری و چاپ از کارنامه آموزشی کارمندان در بازه های زمانی مختلف
 24. امکان گزارش گیری و چاپ از لیست دوره‌های آموزشی تخصصی هر شغل
 25. امکان گزارش گیری و چاپ از تجزیه و تحلیل شغل
 26. امکان گزارش گیری و چاپ از تقویم برنامه‌های آموزشی
 27. گزارش تقویم آموزشی مراکز مجری آموزش و در صورت لزوم سازمانهای همکار
 28. لیست نیازهای آموزشی مرتبط با ارتقای شغلی
 29. شاخص  اجرای دوره های آموزشی
 30. شاخص  اثر بخشی دوره های آموزشی
 31. شاخص  نیاز سنجی آموزشی
 32. شاخص طراحی  و برنامه ریزی دوره های آموزشی
 33. گزارش رتبه بندی پیمانکاران آموزشی
 34. تعیین اولویت‌های آموزشی واحد توسط مدیر
 35. تعیین میانگین اولویت‌های آموزشی از طرف مدیران
 36. تعیین اولویت‌های آموزشی توسط کارمند
 37. طبقه بندی کلاسها بر اساس اولویت کارکنان
 38. عناوین دوره‌های آموزشی
 39. گزارش کارکنان آموزش دیده ( سالانه- فصلی - ماهانه- هفتگی)
 40. ارزشیابی دوره آموزشی
 41. ارزشیابی مدرسین
 42. اثربخشی دوره آموزشی
 43. گواهینامه های آموزشی
 44. گزارش ماتریس نیازهای آموزشی
 45. گزارش لیست خام نیازها
 46. گزارش نیازسنجی های مشاغل ( تعداد مشاغلی که نیاز آموزشی آنها انجام شده)
 47. گزارش  شناسنامه برنامه های آموزشی
 48. گزارش رتبه بندی اساتید
 49. گزارش بر اساس تخصص های اساتید
 50. گزارش تحلیل آزمون های دوره ها ( پیش آزمون - پس آزمون)
 51. گزارش سنجش درصد یادگیری فراگیران
 52. گزارش نظر سنجی از فراگیران و اساتید دوره
 53. گزارش اثربخشی دوره آموزشی( فراگیر- مدیر مربوطه)
 54. ارائه گزارشات تحلیلی و نمودارهای تفکیلکی بر اساس نیاز
 55. ارائه نمودارهای مقایسه ای و تطبیقی عملکرد سالیانه آموزش
 56. گزارشات کمی و کیفی اثربخشی آموزش در حیطه واکنش
 57.  گزارشات کمی و کیفی اثربخشی آموزش در حیطه یادگیری
 58. گزارشات کمی و کیفی اثربخشی آموزش در حیطه رفتار
 59. گزارشات کمی و کیفی اثربخشی آموزش در حیطه نتایج
 60. گزارش مرکز هزینه های آموزش
 61. گزارش کل آموزش های فردی و گروهی - عمومی و تخصصی
 62. گزارشات مربوط به عملکرد دوره ای سازمان
 63. نظر سنجی از شاغل و مدیر مربوطه
 64. لیست حضور و غیاب برنامه (خام )
 65. لیست نمرات (خام و تکمیل شده)
 66. گزارش سوابق آموزشی خارج سازمان
 67. گزارش کارنامه فردی
 68. گزارش تشريحي عملكرد آموزشي ادارات
 69. گزارشات آماري عملكرد آموزشي ادارات و دفاتر
 70. گزارش پرونده ارزيابي دوره
 71. ماتريس عملكرد واحدهاي سازماني  
 72. گزارش اعلام نياز فردي

 

 • قابلیت‌های ویژه
 1. فرمهای چک لیست مربوط به هر فاز آموزش
 2. فرم درخواست و نتایج اقدامات اصلاحی و بازنگرانه مربوط به تمام فازهای آموزش
 3. امکان ثبت، تعيين سطح دسترسی و کنترل محدوده دسترسی گروه‌های کاری (لازم به ذكر است كليه عمليات‌هاي مربوط به گروه كاري تنها در حيطه سازمان اصلي و ساير سازمان‌هاي وابسته كه نسخه نرم‌افزار براي آن‌ها خريداري شده باشد قابل انجام است.)
 4. امکان تعریف کاربران درگروه‌هاي کاری تعريف شده
 5. ارائه سرویس‌های پیام رسانی جهت اطلاع رسانی بوسیله پیام کوتاه (SMS)

 

 

2- سیستم سامانه فراگیران آموزش

ارائه درخواست دوره توسط كاركنان، تكميل فرم هاي اثربخشي توسط كاركنان، مشاهده گزارشات فردي، مشاهده و درج سوابق آموزشي توسط هر پرسنل، تابلوي اعلانات، تکميل فرم‌هاي نيازسنجي

 

 

 

 

3- عناصر و الزامات استاندارد  ISO 10015

 

3-1-مرحله يك:  نيازسنجي

منظور از نیاز سنجی آموزش آن دسته از نیازهایی است که از طریق آموزش قابل رفع هستند.  اینگونه نیازها تنها در حوزه دانشی، مهارتی و نگرشی مطرح می شوند .

نیاز سنجی آموزش به دلیل نقش زیربنایی و ساختاری خود نسبت به سایر اجزای فرایند آموزش کارکنان، از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است بطوری‌که هرگونه عدم تناسب، ناهماهنگی و نقص در نیاز سنجی آموزش، مشكلاتي را در قسمتهای دیگر فرآیند آموزش به وجود می آورد.  زیاد‌آموزی و کم آموزی، تأکید بر جنبه‌های نظری و ذهنی و کم توجهی به نیازهای واقعی و عینی شغل و محیط کار، سطحی و زود گذر بودن  آموزشها، اتلاف منابع و ... نمونه هایی از مشکلاتی است که دراثر انجام یک نیاز سنجی غیر دقیق بوجود می آید.

تعیین نیازهای آموزشی بايد بر مبنای تحلیل نیازهای فعلی، نیازهای مورد انتظار سازمان و توانایی و شایستگی موجود کارکنان انجام پذیرد تا اطمینان حاصل شود که آموزش‌های مورد نیاز در راستای تأمین نیازهای سازمان هستند.  تعیین نیاز سازمان می تواند از منابع متعدد درونی و بیرونی صورت پذيرد.

 • تغییرات درحصول تکنولوژی
 • تغییرات قوانین و مقررات
 • پروژه ها و مشاغل ویژه
 • نیازهای جدید مشتریان
 • استانداردهای نوین
 • نتایج آموزش های حال و گذشته
 • نیازهای استراتژیک سازمان
 • نیازهای ناشی از اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
 • نیازهای ناشی از شکایات
 • نیازهای مطرح شده در قالب وظایف

3-2-مرحله دوم:   طراحی و برنامه ریزی آموزش

برای رفع نیازهای ناشی از کاستی های آموزشی مربوط به توانایی مورد انتظار باید براي آموزش‌ها طراحی و برنامه‌ریزی صورت گيرد.  دواقدام جنبی و در عین حال مؤثر برای دقت و سهولت در طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی انجام مي شود که عبارتند از :

 • تهیه مشخصات پیمانکار یا ارائه دهنده آموزش
 • تعیین محدودیت ها

3-3-مرحله سوم:  فراهم آوردن آموزش و اجرا

با توجه به موارد ذکر شده در طرح آموزشی، فراهم کردن تسهیلات و امکانات و پشتیبانی آموزش‌دهنده و آموزش گیرنده به عهده بخش اجرایی واحد آموزش می باشد.  پشتیبانی آموزش در سه مرحله زمانی انجام مي‌پذيرد:

 1. پشتیبانی قبل از آموزش که شامل توجیه آموزش دهنده و آموزش گیرنده است .
 2. پشتیبانی حین آموزش که شامل فراهم کردن تجهیزات و امکانات، فرصت‌های یاددهی و یادگیری و ارائه بازخورد در مورد عملکرد آموزش دهنده و آموزش گیرنده  به خود آنان و مدیران خواهد بود.
 3. پشتیبانی پس از پایان آموزش که شامل ارائه اطلاعات مربوط به بازخوردهای گرفته شده از آموزش دهنده و آموزش گیرنده به مدیران و کارکنان آموزش می باشد.

3-4-مرحله چهارم:  ارزیابی و اثر بخشی آموزش

ارزیابی و اثر بخشی آموزش یعنی اینکه تا حدودی تعیین کنیم آموزش های انجام شده تا چه حد منجر به ایجاد مهارت های مورد نیاز سازمان به صورت عملی و تئوری شده است.  در اثربخشی آموزش‌های سازمانی نکات زیر قابل توجه است.

 • تعیین نتایج قابل مشاهده کارآموزان در اثر آموزش های اجرا شده
 • تعیین میزان انطباق رفتار کارآموزان با انتظارات نقش های سازمانی
 • تعیین میزان توانایی های ایجاد شده برای دستیابی به اهداف

3-5-مرحله پنجم:  پایش، اقدامات اصلاحی و بهبود فرایند آموزش

منظور اصلی از پایش، حصول اطمینان از این امر است که فرآیند آموزش (به عنوان بخشی از سیستم کیفیت) مدیریت شده به اجرا درآید به طوری که شواهد عینی در مورد اثربخش بودن فرآيندها و الزامات آموزش فراهم می شود.

منظور از اقدامات اصلاحي و بهبود اين است كه هرگاه آموزش بر مبنای روش های اجرایی انجام شود و الزامات برآورده نگردد، اقدام اصلاحی جهت بهبود فرآیند آموزش یا ابداع یک راه حل غیرآموزشی ضرورت یابد.  از جمله وظایف کمیته های ISO 10015، بازبینی و ارائه پیشنهاد برای انجام اقدامات اصلاحی به منظور بهبود در فرآیند آموزش و رفع نیازهای جدید کارکنان برای دستیابی به شایستگی مورد انتظار است و چنانچه نیاز به پیگیری از روش‌های غیرآموزشی باشد به مبادی ذیربط ارجاع خواهد شد.

4-معماری نرم‌افزار آکسون

 

برای این پروژه، از معماري سرويس‌گراي انعطاف پذير استفاده شده است. معماری سرویس‌گرا روشی جدید و در حال تکامل برای ساخت برنامه‌های توزیع شده است. سرویس‌های اجزای توزیع شده با رابط‌های تعریف شده و مشخص هستند که پیغام‌ها را پردازش وتبادل می‌کنند. با رویکرد سرویس‌گرا می‌توان راه حل‌هایی را ارائه داد که به مرز دامنه‌های سازمان، شرکت یا دپارتمان محدود نیستند. با استفاده از این معماری می‌توان در شرکتی که دارای سیستم‌ها و برنامه‌های کاربردی مختلف روی پلتفرم‌های متفاوت است، یک راه حل یکپارچه سازی با استقلال زیاد ساخت که جریان یکنواخت و ناهماهنگ کار را تضمین کند.

نیاز به معماری سرویس‌گرا از جنبه‌ای دیگر نیز به نحو بارزی در برنامه‌های کاربردی مشهود است. از سرویس‌های وب به عنوان نقاط ورود برنامه کاربردی استفاده می‌شود که از لحاظ مفهومی معادل همان اجزای proxy و stub در سیستم‌های توزیع شده سنتی مبتنی بر اجزاء هستند، با این تفاوت که در این جا ارتباط بین سرویس وب و استفاده کننده خیلی آزادانه‌تر ومستقل‌تراست. به علاوه سرویس‌گرایی به خاطر در بر داشتن فاکتورهایی که اهمیت حیاتی در تجارت دارند، نیز منحصر به فرد است. فاکتورهایی نظیر:

 • قابلیت اطمینان سرویس
 • جامعیت پیام
 • یکسانی تراکنش
 • امنیت پیام

اگر سیستمی ‌توانایی‌های خود را در قالب سرویسی روی وب ارائه کند در آن صورت نحوه فراخوانی آن سرویس به طور واضح مستندسازی و اعلام می‌شود. بسیاری از مسائل دسترس پذیری و مقیاس پذیری برنامه‌های کاربردی امروزی در سرویس‌گرایی حل شده است که احتمال نقض آن در هر مر حله‌ای از جریان کار بسیار زیاد است. درسرویس‌گرایی فرض بر این است که خطا وجود دارد، بنابراین استراتژی‌هایی وجود دارد برای مثال اگر یک سرویس نتواند یک پیغام را در مرحله اول بپذیرد این معماری طوری طراحی شده است که مجددا پیام را بفرستد، و اگر یک سرویس به طور کامل قابل دسترس نباشد، معماری طوری طراحی شده است که روی دادن خطاهایی که منجر به قطع کامل در خواست سرویس می‌شود، ‌امکان پذیر نباشد. سرویس‌گرایی قابلیت اطمینان را افزایش می‌دهد، چون خطاهای موقت در بخشی از جریان کار نمی‌توانند کل فرایند تجاری را از کار بیاندازند.

به بیان کلی،‌ سرویس‌گرایی فرایندی تکامل یافته را ارائه می‌نماید و از این نظر می‌تواند آن را بلوغ سرویس‌های وب و تکنولوژی‌های یکپارچه سازی به حساب آورد. در سرویس گرایی به این امر توجه شده است که سیستم‌های با اهمیت حیاتی که بر مبنای تکنولوژی‌های توزیع شده ساخته می‌شوند باید تضمین‌های خاصی را تامین نمایند. در این گونه سیستم‌ها باید این اطمینان وجود داشته باشد که در خواست‌های سرویس به طور صحیح مسیر دهی و هدایت می‌شوند، در زمان مناسب به آن‌ها پاسخ داده می‌شود، و این سرویس‌ها به طور واضح و دقیق سیاست‌های ارتباطی و رابط‌های خود را اعلام می‌کنند. استفاده از اين معماري باعث مي‌شود تا تمام قابليت‌ها و فعاليت‌هاي نرم‌افزار مورد نظر در سرويس‌هاي جداگانه طراحي و پياده‌سازي شود. امکان غيرفعال کردن هر کدام از اين سرويس‌ها در هر زمان مطابق با نياز کارفرما و توسط خود او در بخش مديريت نرم‌افزار وجود دارد، هم چنين مي‌توان سرويس‌هاي ديگري را نيز به صورت مستقل از سرويس‌هاي موجود راه‌اندازي کرد. براي پياده‌سازي برنامه سرويس‌گرا از تکنولوژيWCF استفاده مي‌شود که اين قالب کاري با ارائه يک معماري منعطف چند لايه، مدل‌هاي مختلفي از طراحي سيستم‌هاي توزيع شده ارائه مي‌دهد. معماريWCF تبادل غيرهمزمان و مستقل از نوع داده و امنيت و قابليت اعتماد بيشتري را فراهم مي‌کند. در اين مدل تدابيري انديشيده شده است تا داده‌ها به شکلي منتقل شوند که اتصال و يکپارچگي آن‌ها در حين انتقال از بين نرود. بين نرود.

5-قابلیت‌های ویژه پیاده‌سازی نرم‌افزار آکسون

از تکنولوژيEntity Framework در پیاده سازی این نرم‌افزار استفاده شده است که امکان تعامل بيشتر با شي گرايي را فراهم خواهد کرد و هم چنين موجب مي‌شود بسياري از اشتباهات در کدنويسي از بين رود ضمن اين که سرعت کدنويسي و در نتيجه سرعت تحويل نرم‌افزار بالا می‌رود.

همچنین از کامپوننت نرم‌افزاری SilverLight استفاده شده است که مدل برنامه‌نویسی قدرتمندی را ارائه می‌کند و باعث مي‌شود اين نرم‌افزار تحت وب با تمام مرورگرهاي متداول سازگار باشد. در تهيه اين نرم‌افزار سعي شده است واسط کاربري ساده، زيبا و کاربر پسند داشته باشد و امکان تغييرات و شخصي سازي در ظاهر واسط کاربري توسط کاربر وجود داشته باشد. قابل ذکر است SilverLight امکان استفاده از فناوري‌هاي XML، AJAX و JavaScript را به برنامه‌نويسان مي‌دهد. براي آماده‌سازي و تهيه اين نرم‌افزار از Visual Studio 2010 و هم چنين Team Foundation Server2010 (TFS2010) استفاده شده است، استفاده از TFS2010 موجب مي‌شود برنامه‌نويسان ملزم به رعايت تمام استانداردهاي کدنويسي بوده و در صورت عدم رعايت استانداردهاي لازم اجازه ذخيره کردن کدهاي نوشته شده وجود ندارد. در نتيجه با استفاده از تکنولوژي‌هاي ذکر شده و برنامه‌نويسان ماهر و مجرب در اين شرکت، نرم‌افزار تحت وب بسيار قوي و انعطاف‌پذير توسعه خواهد يافت.

6-تکنولوژی ها و ابزارهای مورد استفاده

 • SQL SERVER 2008
 • RATIONAL ROSE
 • ASP.NET 4.0 با استفاده از زبان C#
 • UML 2.0 
 • AJAX
 • SCRUM
 • WCF4.0
 • Silverlight4.0
 • Entity Framework 4.1
 • MSF4ASD5.0
 • TFS2010