نمایشگر دسته ای مطالب

مسابقات قرآني

مسابقات قرآني
 

آیین‌نامه نخستین دوره مسابقات قرآنی کارکنان استانداری ، فرمانداریها و بخشداریهای استان به همراه خانواده محترم آنان

دریافت آئین نامه


نام:
نام خانوادگی:
نام پدر:
کد ملی:
شماره شناسنامه:
جنسیت:
نوع درخواست ثبت نام:
نام و نام خانوادگی کارمند (درصورت انتخاب گزینه »همسر کارمند« یا "فرزند کارمند")


شماره تلفن همراه:
تحصیلات:
سن و رشته امتحانی:

توضیح: جهت انتخاب بیش از یک گزینه، از کلید Ctrl استفاده نمایید.

محل خدمت کارمند: