نمایشگر دسته ای مطالب

تاريخچه

تاريخچه


تاريخچه

دفتر آموزش و پژوهش استانداري يزد در سال 1371 فعاليتهاي خود را در زمينه‌ آموزشهاي كوتاه مدت و بلند مدت آغاز كرده دفتر در ابتدا به صورت مستقل با عنوان «مركز آموزش مديريت دولتي» اقدام به آموزش 1487 نفر در سه مقطع كارداني در رسته هاي اداري، مالي و مديريت آموزشگاهي، كارشناسي در رسته هاي مديريت دولتي و مديريت آموزشي و همچنين كارشناسي ارشد در رسته هاي مديريت دولتي و مديريت آموزشي در نظام اداري استان نمود.
پس از ادغام «مركز آموزش مديريت دولتي» با سازمان مديريت و برنامه¬ريزي اين دفتر تحت عنوان «مديريت آموزش و پژوهش» به فعاليت هاي خود ادامه داد و سپس با ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزي با استانداري به «دفتر آموزش و پژوهش» تغيير نام داد و تمركز فعاليت هاي آموزشي خود را بر آموزش‌هاي كوتاه مدت قرار داد.
اين دفتر با داشتن تجهيزات آموزشي ذيل يكي از قويترين مراكز آموزش و پژوهش استان از نظر امكانات محسوب مي شود :
-كتابخانه مجهز به 15.000 جلد كتاب، 80 عنوان نشريه ادواري، 700 حلقه لوح فشرده، سالن مطالعه مرجع، كافي نت و خدمات اينترنت و رايانه
-دو كارگاه رايانه با ظرفيت50 نفر
-سالن اجتماعات با گنجايش 120 نفر
-اتاق كنفرانس
-مركز آزمون با ظرفيت 10 نفر
-4 كلاس آموزشي هر كدام با ظرفيت 30 نفر مجهز به وسايل كمك آموزشي
ساختمان جديد دفتر داراي 2400 متر مربع زير بنا شامل ، 915 متر مربع زير بناي آموزشي ،915 متر مربع زير بناي اداري و 580 متر زير بناي كتابخانه است .