نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري كارگاه يك روزه منشي گري حرفه اي

برگزاري كارگاه يك روزه منشي گري حرفه اي 

موسسه آموزش عالي آزاد جواد با همكاري دفتر آموزش و پژوهش استانداري برگزار مي كند:

 

گارگاه يك روزه منشي گري حرفه اي