نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف و راهبردها

اهداف و راهبردها 1. اهم اهداف و راهبردهاي كلان دفتر آموزش و پژوهش

 2.  

 • - راهبري و جهت دهي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي به سمت مباحث توسعه اي و رفع معضلات و چالش هاي اساسي استان
 •  
 • - تربيت مديران و كارشناسان توانمند در بدنه دولتي استان با تزريق نگاه توسعه اي و آموزش مهارت هاي نوين مديريتي
 •  
 • - اصلاح و تسهيل فرايند آموزش و پژوهش و افزايش اثربخشي آن ها با استفاده از شيوه ها و فناوري هاي نوين و الگوهاي موفق
 •  
 • - تشكيل اتاق فكر آموزش و پژوهش استان با دعوت از صاحبنظران و پيشكسوتان اين حوزه و راهبري و نظارت بر فعاليت ها و فرايندهاي آموزشي و پژوهشي و شناسايي نقاط قوت و ضعف موجود
 •  
 • - تقويت و حمايت از سازمان اجرايي آموزش و پژوهش دستگاه هاي اجرايي استان و فرمانداري ها و برگزاري جلسات دوره اي با حضور مسئولين و كارشناسان (رابطين) آموزش و پژوهش جهت تبادل نظر و انتقال تجارب موفق
 •  
 • - خلق منابع مالي پايدار جهت تقويت و توسعه حوزه آموزش و پژوهش با استفاده از ظرفيت هاي خيّري، وقف و بخش خصوصي توانمند در بخش هاي صنعت، معدن، پزشكي و...
 •  
 • - بسترسازي جهت انتشار و ترويج دستاوردهاي فعاليت هاي پژوهشي موفق و همراستا با مباحث توسعه اي استان از طريق برگزاري سمينارهاي علمي، چاپ خبرنامه پژوهش استان، راه اندازي سامانه (وب سايت) اطلاع رساني پژوهشي و...
 •  
 • - استفاده از توان تخصصي و امكانات بخش خصوصي، دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتي، پارك علم و فناوري و... جهت برگزاري سمينارهاي منطقه اي، ملي و بين المللي در استان و تبديل سيماي عمومي استان دارالعلم يزد به پايگاه علمي – پژوهشي و مهد بحث و هم انديشي
 •  
 • - تهيه بانك اطلاعات جامع از فعاليت هاي پژوهشي صورت گرفته و توانمندي هاي پژوهشي استان (مراكز پژوهشي، پژوهشگران، امكانات و تجهيزات پژوهشي، آزمايشگاه ها، تجهيزات آزمايشگاهي و....)
 1.