معرفي كميته پژوهش استانداري يزد

 

 

كميته پژوهش استانداري به منظور تخصيص اعتبارات پژوهشي سال 93 مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان؛ متشكل از نمايندگان حوزه استاندار محترم و معاونين محترم استاندار كه عبارتند از:

  • مديركل دفتر آموزش و پژوهش استانداري به نمايندگي از معاونت توسعه مديريت و منابع انساني (رييس كميته)
  • مديركل روابط عمومي به نمايندگي از حوزه استاندار
  • مديركل دفتر امور شهري و شوراها به نمايندگي از معاونت هماهنگي امور عمراني
  • مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي به نمايندگي از معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي
  • معاون دفتر برنامه ريزي و بودجه به نمايندگي از معاونت برنامه ريزي
  • معاون پژوهشي دفتر آموزش و پژوهش استانداري (دبير كميته)

تشكيل شد.

اين كميته با برگزاري 14 جلسه (تا كنون) به بررسي طرح هاي پژوهشي پيشنهادي دفاتر و ادارات و تصويب 33 طرح پژوهشي در حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان (به شرح جذدول ذيل) اقدام نموده است.

  

ارائه و استقرار مدلي ‌بر توزيع اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي شهرستان هاي استان يزد در سال 1394

مديريت اطلاعات و اسناد توسعه اي موجود، خلاصه سازي آن ها، تدوين سند ملي و نظريه پايه توسعه استان يزد

تدوين سند راهبردي استانداري يزد

تحليل ساختار سني- جنسي جمعيت استان يزد در سال 1390

تحليل نتايج حساب هاي منطقه اي استان يزد در دوره 91-1379

تهيه و تدوين سند پژوهش استان يزد و بانك اطلاعات توانمندي هاي پژوهشي استان

بررسي نيازسنجي و اثربخشي آموزش هاي مهارتي مديران و اجراي دوره هاي ويژه مديران استان يزد

آسيب شناسي توسعه استان يزد با محوريت موضوع منابع انساني

اجرايي نمودن سند جامع راهبردي روابط عمومي هاي استان يزد (به همراه اجراي اقدامات اولويت دار)

شاخص مند نمودن تخصيص بهينه تسهيلات تكليفي استان يزد

بررسي روند و وضعيت موجود صنايع نساجي و پوشاك استان يزد و تدوين استراتژي و برنامه اقدامات اجرايي توسعه آن

تهيه طرح مهاجرت به نرم افزارهاي متن باز در دستگاه هاي اجرايي استان يزد

احصاء، مستندسازي، اصلاح و مكانيزه نمودن فرايندهاي استانداري يزد

سنجش ميزان رضايتمندي مراجعان از نحوه ارائه خدمات دستگاه هاي عمومي و دولتي استان يزد در سال 93

طراحي نظام جامع فرهنگي شهرستان يزد (فاز اول: تدوين و ارزيابي وضع موجود و مطلوب شاخص هاي فرهنگي)

تدوين كتاب مجموعه مقالات پژوهشي با موضوع مسائل فرهنگي و اجتماعي استان يزد

بررسي ظرفيت هاي واگذاري تصدي ها و پروژه هاي دولتي به سازمان هاي مردم نهاد در استان يزد

فرا تحليل مطالعات انجام شده در مورد زنان استان يزد

تدوين سند راهبردي حوزه بانوان و خانواده استان يزد

بررسي دلايل عدم رغبت نابينايان شهر يزد به كتابخواني با رويكرد ارائه راه حل

تدوين طرح آمايش مساجد شهرستان يزد

مطالعه علل پديده قيرزدگي در سطح راه هاي استان يزد به منظور پيشگيري و بهسازي آن
بررسي و تحليل ميزان موفقيت واگذاري زمين هاي دولتي در سه دهه اخير در شهر يزد و ارائه گزارش آماري
بررسي الگوي سكونت در شهر يزد و ارائه الگوي مناسب

بهينه سازي و افزايش كارايي مصرف آب در بخش كشاورزي استان يزد

تدوين كتاب فرصت هاي سرمايه گذاري استان يزد
بروزرساني كتاب يزد فرصتي براي سرمايه گذاري

ارائه مدلي جهت سنجش و ارتقاء كارايي بيروني آموزش و پرورش استان يزد در 8 حوزه برنامه اي

طراحي و اجراي روش هاي بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان هاي ادارات دولتي منتخب در شهر يزد و ارزيابي نتايج

ارزيابي الگوي برنامه ريزي كالبدي شهر يزد و ارائه الگوي مناسب براساس شاخص ها با تاكيد بر شهرسازي ايراني اسلامي

بررسي موانع و راهكارهاي مناسب جهت انتخاب محتواي يادواره هاي شهداي استان

تدوين سند راهبردي توسعه بخش تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يزد