نمایشگر دسته ای مطالب

دوره هاي توجيهي بدو خدمت
دوره هاي توجيهي بدو خدمت
دوره هاي توجيهي بدو خدمت
موضوع: اعلام زمان برگزاري دوره آموزشي توجيهي بدو خدمت مرداد ماه سلام عليكم با صلوات برمحمد(ص) و آل محمد(ص) و با احترام، باتوجه به نامه شماره مورخ مبني بر معرفي افراد مشروح ذيل جهت شركت در...
نظام آموزش كارمندان دستگاه هاي اجرايي
نظام آموزش كارمندان دستگاه هاي اجرايي
نظام آموزش كارمندان دستگاه هاي اجرايي
نظام آموزش كارمندان دستگاه هاي اجرايي
دوره مهارت هاي هفتگانه (ICDL)
دوره مهارت هاي هفتگانه (ICDL)
دوره مهارت هاي هفتگانه (ICDL)
دوره هاي ICDL آزمون مهارت هاي هفتگانه هر هفته روزهاي زوج(شنبه-دوشنبه-چهارشنبه)برگزار ميگردد
دوره هاي آموزشي شغلي
دوره هاي آموزشي شغلي
دوره هاي آموزشي شغلي
برگزاري دوره هاي آموزشي شغلي به شرح زير ميباشد: 1-آشنايي با حقوق مردم وارباب رجوع در نظام اداري(فصل سوم قانون خدمات كشوري) مخاطبين دوره:كاردان...
اولويت هاي پژوهشي دستگاه هاي اجرايي در سال 1391
اولويت هاي پژوهشي دستگاه هاي اجرايي در سال 1391
اولويت هاي پژوهشي دستگاه هاي اجرايي در سال 1391
اولويت هاي پژوهشي دستگاه هاي اجرايي در سال 1391