نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري كارگاه يك روزه منشي گري حرفه اي


 

موسسه آموزش عالي آزاد جواد با همكاري دفتر آموزش و پژوهش استانداري برگزار مي كند:

 

گارگاه يك روزه منشي گري حرفه اي