نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولويت هاي پژوهشي استان (تصويب نشده)

 

عنوان نيازهاي پژوهشي دستگاههاي اجرايي استان كه در كميته پژوهش استانداري در حال بررسي جهت تصويب مي باشد:

 

 

 

اولويت هاي پژوهشي (در حال بررسي)