مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش:                                                 

 

نام و نام خانوادگی: سید مجتبی حسینی پور اردکانی

 

مدارک تحصیلی:

کارشناسی مهندسی کشاورزی از دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی از موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه ایران- تهران

 

سوابق اجرایی:

- رییس گروه اداره کل بازرسی و نظارت از 1374/4/25 تا 1374/12/28

- خدمت در سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از 1375/1/1 تا 1386/9/15 در سمت های:

 1. - کارشناس ناظر طرح های ملی
 2. - کارشناس بودجه دستگاههای فرهنگی و تولیدی
 3. - کارشناس مسول برنامه ریزی
 4. - کارشناس مسول مطالعات اقتصادی
 5. - رییس گروه مطالعات اقتصادی
 6. - سرپرست گروه پژوهش
 7. - سرپرست معاونت برنامه ریزی

- خدمت در معاونت برنامه ریزی استانداری از 1386/9/15 تا 1393/2/20 در سمت:

 

 1. - رییس گروه مطالعات اقتصادی
 2. - معاون دفتر برنامه ریزی

-خدمت در معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری از 1393/2/20 در سمت:

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش

 

سوابق علمی و پژوهشی مدیرکل

 

----------------------------------------------------------------

 

معاون آموزشی دفتر

 

نام و نام خانوادگي:  جلال عرب خردمند

 

تحصيلات:  فوق ليسانس مديريت و برنامه ريزي توسعه

 

سمت:  معاون آموزشي

 

اهم امور محوله:

1- برنامه ريزي جهت اجراي سياست ها , خط مشي ها و برنامه هاي مصوب آموزشي 2- ابلاغ سياست هاي آموزشي جهت تنظيم برنامه هاي سالانه آموزشي 3- هماهنگي در اخذ تاييد برنامه هاي سالانه آموزشي 4- نظارت بر حسن اجراي آيين نامه ها , ضوابط و دستورالعمل هاي مصوب در زمينه هاي آموزشي 5- اقدام در جهت جذب اساتيد و جلب همكاري آنان در برگزاري دوره هاي آموزشي 6- اقدام به منظور تامين منابع مكتوب و غيرمكتوب مورد نياز دوره هاي آموزشي 7- نظارت و كنترل بر فرآيندهاي آموزشي و صدور گواهينامه هاي دوره هاي آموزشي 8- نظارت بر چاپ و نشربروشورهاي سالانه دوره هاي آموزشي 9- انجام ساير امور محوله مرتبط با وظايف

 

 

شماره تماس: 36290614   

 

پست الكترونيكي: kheradmand@ostanyazd.ir 

--------------------------------------------------------

 

معاون پژوهشي دفتر

 

 

نام و نام خانوادگي: ميثم كوچك زاده                                                           

 

تحصيلات: فوق ليسانس اقتصاد

 

سمت: معاون پژوهشي

 

اهم امور محوله:

 •         مديريت و راهبري امور پژوهشي
 •         دبيري كميته فرعي پژوهش استان و كميته پژوهش استانداري
 •        مديريت امور دبيرخانه اي مراسم هفته پژوهش و فناوري
 •        مديريت برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه مديران
 •  

شماره تماس:  تلفن مستقيم: 36290613 -  36241151 داخلي   2409

 

پست الكترونيكي: Maisam2005@Gmail.com

 

--------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگي: سيد علي عزالديني

 

تحصيلات: ليسانس

 

سمت: كارشناس آموزش

 

اهم امور محوله:

 

برگزاري دوره هاي آموزشي  مديران

اعتبارسنجي موسسات آموزشي

 

شماره تماس: 36290615 و 36241151 داخلي 2390

 

پست الكترونيكي:

Sa.ezadini@Gmail.com

------------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگي: زينت سادات اعرابي

 

تحصيلات: فوق ليسانس

 

سمت: كارشناس دانشكده علمي - كاربردي

 

اهم امور محوله:

انجام كليه امور آموزشي دانشجويان علمي _ كاربردي از ابتداي پذيرش و ثبت نام تا اتمام تحصيل و صدور گواهينامه فارغ التحصيلي

 

شماره تماس: 36291306 و 36241151 داخلي 2392-2391

 

پست الكترونيكي:

zinaaarabi@Gmail.com

------------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگي: ليلا سادات هاشمي

 

تحصيلات: فوق ليسانس

 

سمت: كارشناس مسؤل كتابخانه

 

اهم امور محوله:

 • مديريت كليه امور مربوط به كتابخانه
 • سازماندهي مدارك چاپي و الكترونيكي كتابخانه
 • مسؤل امور مربوط به سايت دفتر آموزش و پژوهش
 • مسؤل مركز جامع اسناد و منابع توسعه اي
 •  

شماره تماس: 36241151 داخلي 2424

 

پست الكترونيكي: hashemi1356@gmail.com

------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگي: محمد مهدي محمودي كهن

تحصيلات: فوق ليسانس

سمت: كارشناس آموزش و پژوهش

اهم امور محوله:

 

برگزاري دوره هاي شغلي ويژه كارمندان دولت (اعلام عمومي دوره، دعوتنامه برگزاري دوره ها، برگزاري آزمون دوره ها، ورود اطلاعات دوره ها و...)

انجام امور پژوهشي

 

شماره تماس: 36241151-4 داخلي 2377

پست الكترونيكي: mahmoody2001@gmail.com

------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگي: جواد ملانوري

 

تحصيلات: فوق ليسانس

 

سمت: كارشناس آموزش

 

اهم امور محوله:

 

 • برگزاري و نظارت دوره هاي آموزشي توانمنديهاي عمومي
 • برگزاري و نظارت دوره هاي آموزشي توجيهي بدوخدمت
 • انجام كليه امور مربوط به دوره هاي بلندمدت مربوط به مركز آموزش مديريت دولتي سابق نظير درخواست گواهينامه هاي دائم، المثني ، تائيديه تحصيلي از مركز آموزش مديريت دولتي تهران و پرينت ريز نمرات
 •  

شماره تماس: 4- 36241151

پست الكترونيكي: molanori@yahoo.com

------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگي: فخر السادات راسخي نيا

 

تحصيلات : ليسانس

 

سمت: مسؤل دفتر

 

اهم امور محوله:

 

پيگيري و هماهنگي برنامه ها، جلسات و نامه هاي دفتر مديركل محترم

 

شماره تماس: 36290610

-----------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگي: محمد رضا وراثي اردكاني

 

تحصيلات: فوق ديپلم

سمت:

1-مسئول تداركات دفترآموزش وپژوهش استانداري يزد

2-مسئول امور دانشجويي مركز آموزش علمي –كاربردي دفترآموزش وپژوهش استانداري يزد

 

شماره تماس:3629016-09131561971

پست الكترونيكي:Rvorrsi@yahoo.com

--------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگي: افسانه فاتح

 

تحصيلات: فوق ديپلم

 

سمت: كارشناس آموزش

 

اهم امور محوله:

 برگزاري دوره هاي آموزشي فرهنگي و اجتماعي ، ICDL (اعلام عمومي دوره هاي آموزشي ، دعوتنامه برگزاري دوره هاي آموزشي،برگزاري آزمون دوره ها ، ورود اطلاعات دوره هاو...) ،ارسال گواهي نامه ، مركز آزمون ، پيگيري امور نرم افزارهاي دفتر از جمله كوتاه مدت، فرآزما، دانش پارسيان،آكسون و ... ارائه آمار دوره هاي آموزشي و ...

 

شماره تماس: 36241151 داخلي 2408

 

پست الكترونيكي: fateh1360@chmail.ir

-------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگي: سعيد شاكري

 

تحصيلات:فوق ديپلم

 

سمت: مسئول امور مالي

 

اهم امور محوله:

امورمالي دفتر آموزش و پژوهش و مركز علمي كاربردي استانداري

 

شماره تماس:36290611

پست الكترونيكي: shakeri.saied@gmail.com

-------------------------------------------------------------