برای اطلاع از مقررات آموزشی و نحوه ثبت نام روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

 

 

مقررات آموزشي و نحوه ثبت اطلاعات در سامانه آموزش