برای مشاهده دستورالعمل ضوابط اعتبار سنجی روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دستور العمل ضوابط اعتبار سنجی مراکز و موسسات آموزشی غیردولتی